Trần, T. N., N. K. Phạm, T. T. N. Nguyễn, M. H. Lê, và T. A. Dương. “MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NHÂN TRẮC VÀ LỐI SỐNG Ở NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 CHƯA ĐẠT MỤC TIÊU KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, vol 19, số p.h 4+5, Tháng Mười 2023, tr 62-69, doi:10.56283/1859-0381/633.