Lê, M. H., T. T. N. Nguyễn, T. N. Trần, T. K. H. Lê, và N. K. Phạm. “HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC Ở NGƯỜI BỆNH TĂNG CHOLESTEROL MÁU”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, vol 19, số p.h 4+5, Tháng Mười 2023, tr 78-84, doi:10.56283/1859-0381/623.