Trần, T. A. T., T. K. N. Nguyễn, T. K. H. Nguyễn, T. L. T. Nguyễn, và T. H. D. Lê. “KHẢO SÁT THỰC TRẠNG NUÔI ĂN QUA ỐNG THÔNG CỦA BỆNH NHÂN XẠ TRỊ BỆNH VIỆN UNG BƯỚU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, vol 12, số p.h 4, Tháng Bảy 2016, tr 51-59, https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/610.