Nguyễn, T. Đan T., V. P. Phạm, và N. T. Trần. “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ KHẨU PHẦN CỦA SINH VIÊN NĂM NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, vol 12, số p.h 4, Tháng Bảy 2016, tr 43-50, https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/609.