Trần, T. M. H., T. N. D. Đỗ, N. T. B. Phan, N. O. Phạm, và Q. H. Vũ. “CẢNH BÁO THỪA CÂN BÉO PHÌ VÀ TĂNG HUYẾT ÁP Ở TRẺ TUỔI HỌC ĐƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, vol 12, số p.h 4, Tháng Bảy 2016, tr 17-24, https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/606.