Yamamoto, S. “NHU CẦU ĐẠM VÀ ACID AMIN: LIỆU CHÚNG TA ĐÃ HIỂU ĐÚNG?”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, vol 12, số p.h 4, Tháng Bảy 2016, tr 14-16, https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/605.