Hồ, T. T., T. H. L. Nguyễn, T. T. N. Hoàng, T. T. T. Nguyễn, và V. N. Trần. “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA PHỤ NỮ CÓ THAI ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, vol 19, số p.h 4+5, Tháng Mười 2023, tr 30-38, doi:10.56283/1859-0381/552.