Phạm, T. T. N., T. N. Bùi, P. T. Huỳnh, T. O. Phạm, và H. H. Lê. “TÌNH TRẠNG THỪA CÂN, BÉO PHÌ VÀ HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NHẬP CƯ TẠI MỘT CƠ SỞ SẢN XUẤT Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, vol 18, số p.h 3+4, Tháng Sáu 2022, tr 104-11, doi:10.56283/1859-0381/386.