Lê, T. H. G., D. T. Lê, H. C. Nguyễn, Đỗ V. A. Nguyễn, M. P. Phạm, và T. N. Bùi. “ĐẶC ĐIỂM KHẨU PHẦN CỦA PHỤ NỮ 40-65 TUỔI CÓ BMI ≥ 23 KG/M2 TẠI MỘT SỐ XÃ PHƯỜNG Ở HÀ NỘI, NĂM 2016”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, vol 20, số p.h 1, Tháng Hai 2024, tr 69-76, doi:10.56283/1859-0381/385.