Le, T. H. G., D. T. Lê, V. T. Bùi, T. H. T. Nguyễn, M. P. Phạm, và T. N. Bùi. “ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ CHỈ SỐ NHÂN TRẮC VÀ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA PHỤ NỮ TỪ 40-65 TUỔI TẠI HÀ NỘI NĂM 2016”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, vol 18, số p.h 3+4, Tháng Mười-Một 2022, tr 79-87, doi:10.56283/1859-0381/378.