Nguyễn, T. H., H. D. Lê, T. N. Ninh, T. D. Phạm, và N. K. Phạm. “VAI TRÒ CỦA DINH DƯỠNG ĐẬU NÀNH ĐỐI VỚI SỨC KHỎE TIM MẠCH”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, vol 18, số p.h 3+4, Tháng Chạp 2022, tr 11-17, doi:10.56283/1859-0381/376.