Nguyễn, T. H. L., T. K. A. Nguyễn, M. A. Trần, K. A. Đặng, B. H. Phan, H. T. Lê, và T. T. Nguyễn. “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ KHẨU PHẦN THỰC TẾ CỦA NGƯỜI BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP ĐIỀU TRỊ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2021”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, vol 18, số p.h 3+4, Tháng Chạp 2022, tr 70-78, doi:10.56283/1859-0381/375.