Nguyễn, L., N. Q. Phí, T. H. Y. Đỗ, V. D. Phạm, T. T. T. Trần, H. T. Hà, V. L. Nguyễn, và T. M. Trương. “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA TRẺ 36-59 THÁNG TUỔI TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN LỤC NAM, TỈNH BẮC GIANG NĂM 2020”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, vol 18, số p.h 3+4, Tháng Mười-Một 2022, tr 97-103, doi:10.56283/1859-0381/367.