Lâm, K. K., N. G. Bùi, T. T. T. Phạm, T. K. L. Dương, và Q. C. Trần. “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA 50 BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 NỘI TRÚ Ở BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT NĂM 2022”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, vol 18, số p.h 3+4, Tháng Chạp 2022, tr 63-69, doi:10.56283/1859-0381/334.