Hoàng, H. V., T. M. H. Đoàn, T. T. T. Đặng, P. M. Đoàn, T. K. C. Võ, T. T. H. Lê, và V. H. Nguyễn. “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA BỆNH NHÂN CHẠY THẬN NHÂN TẠO DƯỚI 70 TUỔI ĐANG ĐƯỢC QUẢN LÝ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ ĐÔNG NĂM 2022”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, vol 18, số p.h 3+4, Tháng Chạp 2022, tr 57-62, doi:10.56283/1859-0381/306.