Nguyễn , V. S., T. T. N. Phạm, T. Đoan Phạm, và T. V. A. Mai. “HÀM LƯỢNG METANOL TRONG RƯỢU TRẮNG TẠI 3 XÃ VÀ THỊ TRẤN ĐÃ XẢY RA NGỘ ĐỘC DO RƯỢU”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, vol 18, số p.h 3+4, Tháng Sáu 2022, tr 37-43, doi:10.56283/1859-0381/289.