Ung, M. A. T., T. T. N. Châu, và T. H. Nguyễn. “NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT BỘT MÍT HÒA TAN BẰNG KỸ THUẬT SẤY BỌT XỐP”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, vol 18, số p.h 3+4, Tháng Chạp 2022, tr 26-36, doi:10.56283/1859-0381/288.