Lưu, T. M. T., T. H. N. Nguyễn, và T. N. Ánh Bùi. “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA TRẺ DƯỚI 5 TUỔI BỊ BIẾNG ĂN TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, vol 14, số p.h 1, Tháng Tám 2022, tr 16-21, https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/260.