Lê, D. T., T. Đức N. Hoàng, T. T. N. Hoàng, và V. H. Nguyễn. “ĐỘ TIN CẬY CỦA MỘT BỘ CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ THỂ LỰC CỦA TRẺ EM 6-10 TUỔI”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, vol 14, số p.h 1, Tháng Tám 2022, tr 1-8, https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/258.