Nguyễn, T. L. H., B. M. Lê, T. P. H. Đỗ, T. H. Nguyễn, T. H. Đỗ, và P. T. Nguyễn. “THE STATUS OF FOOD SAFETY AND HYGIENE AT THE KITCHENS OF SOME TEXTILE ESTABLISHMENTS IN THE NORTH, 2018”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, vol 18, số p.h 2E, Tháng Chín 2022, tr 72-79, doi:10.56283/1859-0381/119.