Hoang , T. N., T. Q. A. Tran, N. P. HUYNH, T. T. Dang, T. T. U. Nguyen, và Q. B. Tran. “TĂNG HUYẾT ÁP VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VỀ DINH DƯỠNG Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TẠI 2 XÃ VEN BIỂN, TỈNH NGHỆ AN NĂM 2020”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, vol 18, số p.h 2E, Tháng Sáu 2022, tr 34-43, doi:10.56283/1859-0381/114.