Nguyen , V. S., và H. D. Le. “VALIDATION OF LC-MS/MS METHOD FOR DETERMINATION OF CYPROHEPTADINE IN DIETARY SUPPLEMENTS”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, vol 18, số p.h 2E, Tháng Chín 2022, tr 9-15, doi:10.56283/1859-0381/111.