[1]
T. T. Vũ, “ĐÁNH GIÁ MỐI NGUY AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU VÀ THỰC PHẨM CHAY TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI NĂM 2022-2023”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 20, số p.h 2, tr 1-9, tháng 4 2024.