[1]
V. N. H. Như, N. T. T. Hậu, B. T. H. . Lan, T. T. H. Phương, Đoàn T. B. Thúy, và N. H. N. . Hoa, “ĐẶC ĐIỂM CƠ CẤU BỮA ĂN DẶM VÀ MỐI LIÊN QUAN ĐẾN SUY DINH DƯỠNG Ở TRẺ 6 – 24 THÁNG TUỔI ĐẾN KHÁM DINH DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 NĂM 2023”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 20, số p.h 1, tr 61-68, tháng 2 2024.