[1]
T. T. Hồ, T. H. L. Nguyễn, và T. T. T. Nguyễn, “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH UNG THƯ PHỤ KHOA ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2023”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 20, số p.h 2, tr 37-45, tháng 4 2024.