[1]
T. T. Vũ, T. L. Đỗ, T. Q. Nguyễn, T. T. H. Nguyễn, P. T. H. Trần, và T. T. Nguyễn, “ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG Ở TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH HÀ NỘI”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 20, số p.h 2, tr 46-52, tháng 4 2024.