[1]
T. T. Hà, T. Q. Lê, và Q. D. Nguyễn, “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH PHẪU THUẬT UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI VÀ BỆNH VIỆN K CƠ SỞ TÂN TRIỀU NĂM 2021”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 19, số p.h 6, tr 50-57, tháng 12 2023.