[1]
T. T. Hoàng, T. D. Phạm, N. K. Phạm, và T. K. C. Phạm, “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUẢNG XƯƠNG TỈNH THANH HÓA NĂM 2022”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 20, số p.h 1, tr 27-35, tháng 1 2024.