[1]
T. T. Hồ, T. B. N. Ninh, và T. H. L. Nguyễn, “KIẾN THỨC, THỰC HÀNH DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ CÓ THAI ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2022-2023”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 19, số p.h 6, tr 10-19, tháng 11 2023.