[1]
T. N. Trần, N. K. Phạm, T. T. N. Nguyễn, M. H. Lê, và T. A. Dương, “MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NHÂN TRẮC VÀ LỐI SỐNG Ở NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 CHƯA ĐẠT MỤC TIÊU KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 19, số p.h 4+5, tr 62-69, tháng 10 2023.