[1]
M. H. Lê, N. K. Phạm, T. T. N. Nguyễn, và T. N. Trần, “HIỆU QUẢ HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ GIẢM LIPID MÁU CỦA VIÊN NANG KENU TM Ở NGƯỜI BỆNH TĂNG CHOLESTEROL MÁU”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 19, số p.h 4+5, tr 102-110, tháng 10 2023.