[1]
T. M. T. Lê và P. T. Vũ, “KIẾN THỨC CHĂM SÓC DINH DƯỠNG CỦA BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI  MẮC BỆNH TIM BẨM SINH TẠI BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 19, số p.h 4+5, tr 70-77, tháng 10 2023.