[1]
V. D. Huỳnh, T. H. Phạm, và H. C. Nguyễn, “TÌNH TRẠNG THỪA CÂN-BÉO PHÌ CỦA TRẺ EM DƯỚI NĂM TUỔI TẠI THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2016”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 12, số p.h 4, tr 72-78, tháng 7 2016.