[1]
T. Đan T. Nguyễn, V. P. Phạm, và N. T. Trần, “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ KHẨU PHẦN CỦA SINH VIÊN NĂM NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 12, số p.h 4, tr 43-50, tháng 7 2016.