[1]
T. M. H. Trần, T. N. D. Đỗ, N. T. B. Phan, N. O. Phạm, và Q. H. Vũ, “CẢNH BÁO THỪA CÂN BÉO PHÌ VÀ TĂNG HUYẾT ÁP Ở TRẺ TUỔI HỌC ĐƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 12, số p.h 4, tr 17-24, tháng 7 2016.