[1]
S. Yamamoto, “NHU CẦU ĐẠM VÀ ACID AMIN: LIỆU CHÚNG TA ĐÃ HIỂU ĐÚNG?”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 12, số p.h 4, tr 14-16, tháng 7 2016.