[1]
H. V. Hoàng, M. P. A. . Kiều, và T. T. H. Lê, “NHU CẦU TƯ VẤN DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH UNG THƯ PHỔI ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 19, số p.h 4+5, tr 119-127, tháng 10 2023.