[1]
T. N. D. Đỗ, “CAN THIỆP DINH DƯỠNG CHO PHỤ NỮ MANG THAI: CƠ HỘI DỰ PHÒNG BỆNH MẠN TÍNH KHÔNG LÂY”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 12, số p.h 4, tr 4-9, tháng 7 2016.