[1]
T. T. Hồ, T. H. L. Nguyễn, T. T. N. Hoàng, T. T. T. Nguyễn, và V. N. Trần, “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA PHỤ NỮ CÓ THAI ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 19, số p.h 4+5, tr 30-38, tháng 10 2023.