[1]
T. T. D. Trương và T. T. H. . Lê, “THỰC TRẠNG SUY DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI TẠI  XÃ DƯƠNG THÀNH, HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN ”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 19, số p.h 4+5, tr 22-29, tháng 10 2023.