[1]
Q. A. Phan, T. H. L. Nguyễn, và Đức M. Phạm, “THỰC HÀNH NUÔI DƯỠNG TRẺ 6-23 THÁNG TUỔI CỦA BÀ MẸ ĐƯA CON ĐẾN PHÒNG KHÁM - TƯ VẤN DINH DƯỠNG VÀ TIÊM CHỦNG, VIỆN ĐÀO TẠO Y HỌC DỰ PHÒNG VÀ Y TẾ CÔNG CỘNG”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 19, số p.h 4+5, tr 11-21, tháng 10 2023.