[1]
T. T. N. Phạm, T. N. Bùi, P. T. Huỳnh, T. O. Phạm, và H. H. Lê, “TÌNH TRẠNG THỪA CÂN, BÉO PHÌ VÀ HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NHẬP CƯ TẠI MỘT CƠ SỞ SẢN XUẤT Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 18, số p.h 3+4, tr 104-111, tháng 6 2022.