[1]
T. H. G. Lê, D. T. Lê, H. C. Nguyễn, Đỗ V. A. Nguyễn, M. P. Phạm, và T. N. Bùi, “ĐẶC ĐIỂM KHẨU PHẦN CỦA PHỤ NỮ 40-65 TUỔI CÓ BMI ≥ 23 KG/M2 TẠI MỘT SỐ XÃ PHƯỜNG Ở HÀ NỘI, NĂM 2016”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 20, số p.h 1, tr 69-76, tháng 2 2024.