[1]
T. H. L. Nguyễn, “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ KHẨU PHẦN THỰC TẾ CỦA NGƯỜI BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP ĐIỀU TRỊ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2021”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 18, số p.h 3+4, tr 70-78, tháng 12 2022.