[1]
L. Nguyễn, “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA TRẺ 36-59 THÁNG TUỔI TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN LỤC NAM, TỈNH BẮC GIANG NĂM 2020”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 18, số p.h 3+4, tr 97-103, tháng 11 2022.