[1]
T. O. Phạm và T. T. T. Nguyễn, “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG, TĂNG GLUCOSE MÁU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI MỘT NHÀ MÁY Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 18, số p.h 3+4, tr 120-126, tháng 10 2022.