[1]
K. K. Lâm, N. G. Bùi, T. T. T. Phạm, T. K. L. Dương, và Q. C. Trần, “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA 50 BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 NỘI TRÚ Ở BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT NĂM 2022”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 18, số p.h 3+4, tr 63-69, tháng 12 2022.