[1]
M. A. T. Ung, T. T. N. Châu, và T. H. Nguyễn, “NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT BỘT HÒA TAN TỪ MÍT THÁI BẰNG KỸ THUẬT SẤY BỌT XỐP”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 18, số p.h 3+4, tr 26-36, tháng 12 2022.