[1]
P. T. Nguyễn và H. T. Nguyễn, “VI KHUẨN LACTIC: TIỀM NĂNG KHAI THÁC CÁC SẢN PHẨM CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC CAO CHO ỨNG DỤNG THỰC PHẨM VÀ DƯỢC PHẨM”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 18, số p.h 3+4, tr 1-10, tháng 11 2022.