[1]
T. M. T. Lưu, T. H. N. Nguyễn, và T. N. Ánh Bùi, “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA TRẺ DƯỚI 5 TUỔI BỊ BIẾNG ĂN TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 14, số p.h 1, tr 16-21, tháng 8 2022.